Stikkord

,

brokkoli-jesus-middag

I går, for omkring 2000 år siden, spiste Jesus middag med en mann som var kronisk syk, han var spedalsk. I dag er det nemlig palmesøndag.

Den syke mannen hadde invitert Jesus og noen venner til middag. En venninne av Jesus salvet hodet og føttene til Jesus med en kostbar salve. Salver brukte man både til konger og til døde. De andre vennene syntes det var sløseri med den dyre salven og begynte å kjefte på damen, men Jesus svarte at hun hadde spart på salven til hans begravelse. Vennene fikk dermed et hint om hva som lå foran – under en uke senere døde Jesus på korset.

Folk fikk høre at Jesus var til middag i landsbyen, svært mange tok derfor turen bort, kvelden med folkemengden i landsbyen omtales som en fest.

Dagen etter dro Jesus til Jerusalem ridende på et esel. De som hadde vært på fest dagen før med Jesus, la palmegreiner i gatene foran ham – derav uttrykket palmesøndag.

I gamle tekster var det varslet at en konge skulle komme ridende på et esel. Det er også mange andre gamle profetier som blir oppfylt i påskeuken med Jesus. Hans nærmeste venner forsto ikke sammenhengen på palmesøndagen, det var først etter at Jesus selv hadde stått opp igjen fra døden at de forsto mer av de gamle tekstene og alt som stemte.

På palmesøndagen sammenlignet Jesus seg med et hvetekorn som må dø for at det skal bli vekst og gi nye hvetekorn.

Les om palmesøndag i en nettbibel

  • Evangeliet etter Johannes, kapittel 12 og utover
  • Evangeliet etter Matteus, kapittel 26:6 og utover
  • Evangeliet etter Markus, kapittel 14:3 og utover

Damen som helte begravelsesolje over Jesus, hadde på et vis forstått mer enn de andre disiplene. Jesus sa om henne: «Overalt i verden hvor dette evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde, fortelles til minne om henne.

Leser du bibeltekstene, finner du ut hva hun het.

Reklame